PRENTIUM EYE CARE
1
PRENTIUM EYE CARE
2
PRENTIUM EYE CARE
3
PRENTIUM EYE CARE
4
PRENTIUM EYE CARE
5
Big Vision For All 0978038260
Mắt Kính của sự tử tế
1
Mắt Kính của sự tử tế
2
Mắt Kính của sự tử tế
3
Mắt Kính của sự tử tế
4
Mắt Kính của sự tử tế
5
Big Vision For All 0978038260

Đo Thị Lực Tiêu chuẩn 10 Bước

B1

Hỏi bệnh sử

B2

Đo khúc xạ khách quan auto VX-110

B3

Đo pd và nhập dữ liệu vào máy RT-6100 chuẩn bị đo khúc xạ chủ quan

B4

Đo thị lực không kính R L và cả hai mắt cho bệnh nhân

B5

Đo thị lực với kính cũ của bệnh nhân

B6

Đo độ cầu tối ưu mắt phải

B7

Đo trục loạn và công suất loạn thị của mắt phải

B8+9

Đo mắt trái làm tương tụ như mắt phải

B10

Cân bằng hai mắt

B11-15

Dành cho chức năng cao cấp và công việc đặc thù có bản quyền cúa hãng tại shop

NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI TRÒNG KÍNH CHÍNH HÃNG

Top sản phẩm bán chạy

MẮT KÍNH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Big Sale Briot Couture

1.750.000 

Đền gấp 10 lần tiền nếu không chính hãng và chiết suất

5/5

2.450.000 

Đền gấp 10 lần tiền nếu không chính hãng và chiết suất

5/5

3.160.000 

Đền gấp 10 lần tiền nếu không chính hãng và chiết suất

5/5

504.000 

Đền gấp 10 lần tiền nếu không chính hãng và chiết suất

5/5

KÍNH MẮT ĐIỆN BIÊN PHỦ